wybierz

powiat / miasto

_____________________________
MIASTO TORUŃ ul. Dziewulskiego
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Dziewulskiego
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 08:23:51

Spotkanie edukacyjne


W dniu 30 października 2019r. w Klubie „Sobótka” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne z radcą prawnym Mariolą Żółkiewicz – Bystrą.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-28 10:21:21

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość


W dobie rozwoju technologii coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszy się zawieranie umów na odległość. Zawierając taką umowę konsument powinien uprzednio posiadać wiedzę dotyczącą swojego statusu jako strony umowy oraz praw i obowiązków jakie się z nim wiążą.

Chcąc zdefiniować pojęcie umowy na odległość posłużyć się możemy definicją zawartą w Ustawie o prawach konsumenta, zgodnie z którą za umowę zawartą na odległość uważa się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Tak więc umową taką jest umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron. Stronami niniejszej umowy są konsument, którym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Drugą stroną jest zaś przedsiębiorca. Dodatkowo podkreślić należy, że stroną sprzedającą może być tylko przedsiębiorca, a aby doszło do zawarcia umowy konsument musi wyrazić zgodę.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-07 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 3 października 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Gagarina odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadził radca prawny Dariusz Grabas.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-03 00:00:00

Działania edukacyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


W dniu 1 października 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Gagarina odbyły się działania edukacyjne. Spotkanie poprowadził radca prawny Dariusz Grabas.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-03 00:00:00

Przedawnienia roszczeń - ważne zmiany


Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego odnosząca się do przedawnienia roszczeń. Ogólny termin przedawnienia uległ skróceniu do 6 lat, a w większości przypadków skutki jego upływu nastąpią ostatniego dnia roku kalendarzowego. Znacząco zmienione zostały również zasady przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom.MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-09-27 00:00:00

Warsztaty edukacyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


W dniu 26 września 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Rydygiera odbyły się warsztaty edukacyjne. Warsztaty poprowadził radca prawny Dariusz Grabas.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-09-25 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 24 września 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Rydygiera odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadził radca prawny Dariusz Grabas.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-06-11 14:27:31

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży


 W dniu 7 czerwca 2019r. w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ''Insieme – Razem'', prowadzonej przez Ojców Somasków w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne dla młodzieży. Spotkanie poprowadziła adwokat Kornelia Czyżniewska. Tematem spotkania były: "Prawa i obowiązki wobec przemocy".
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-06-07 09:59:53

Szkolenie w Klubie Seniora


W dniu 29 maja 2019r. w Klubie Seniora w Toruniu odbyło się szkolenie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Malwina Więcławska – Jerzmanowska.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-05-15 08:39:22

Unia Europejska domem wszystkich ludzi poprzez działania na rzecz budowy praw człowieka oraz podstawowych wolności obywatelskich


Kim jesteśmy, jako ludzie? Jesteśmy Homo Sapiens, nie wdając się w ewolucyjne zawirowania, jesteśmy odkrywcami i wynalazcami. Nie wolno nam o tym nigdy zapominać. Jako plemię wyszliśmy z Afryki, tak przynajmniej uważa większość naukowców i zaczęliśmy odkrywać nowe tereny, poznawać inne zwierzęta, rośliny, wchodzić w układy z innymi ludźmi. Przez to, że się rozeszliśmy po całej ziemi i zaczęliśmy żyć w różnych klimatach, zaczęliśmy się zmieniać i różnić się od innych współplemieńców, ale nadal jesteśmy jedną rasą, jesteśmy odkrywcami i wynalazcami, czyli Homo Sapiens.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 136