wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
MIASTO TORUŃ ul. Dziewulskiego
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Dziewulskiego
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Nieodpłatna pomoc prawna 2020


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Miasta Toruń.MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 09:55:22

Uwaga! Zmiana godzin w dniu 31 grudnia 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 38 w dniu 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 11.30 do 15.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-12-13 00:00:00

Punkt NPP nieczynny w dniu 24 grudnia 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych przy ul. Dziewulskiego 38 w Toruniu w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 28 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 13.00 do 17.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 08:23:51

Spotkanie edukacyjne


W dniu 30 października 2019r. w Klubie „Sobótka” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne z radcą prawnym Mariolą Żółkiewicz – Bystrą.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-28 10:21:21

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość


W dobie rozwoju technologii coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszy się zawieranie umów na odległość. Zawierając taką umowę konsument powinien uprzednio posiadać wiedzę dotyczącą swojego statusu jako strony umowy oraz praw i obowiązków jakie się z nim wiążą.

Chcąc zdefiniować pojęcie umowy na odległość posłużyć się możemy definicją zawartą w Ustawie o prawach konsumenta, zgodnie z którą za umowę zawartą na odległość uważa się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Tak więc umową taką jest umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron. Stronami niniejszej umowy są konsument, którym zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej bezpośrednio nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Drugą stroną jest zaś przedsiębiorca. Dodatkowo podkreślić należy, że stroną sprzedającą może być tylko przedsiębiorca, a aby doszło do zawarcia umowy konsument musi wyrazić zgodę.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-07 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 3 października 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Gagarina odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadził radca prawny Dariusz Grabas.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-03 00:00:00

Działania edukacyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


W dniu 1 października 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Gagarina odbyły się działania edukacyjne. Spotkanie poprowadził radca prawny Dariusz Grabas.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-03 00:00:00

Przedawnienia roszczeń - ważne zmiany


Dnia 9 lipca 2018 r. weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego odnosząca się do przedawnienia roszczeń. Ogólny termin przedawnienia uległ skróceniu do 6 lat, a w większości przypadków skutki jego upływu nastąpią ostatniego dnia roku kalendarzowego. Znacząco zmienione zostały również zasady przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom.MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-09-27 00:00:00

Warsztaty edukacyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej


W dniu 26 września 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Rydygiera odbyły się warsztaty edukacyjne. Warsztaty poprowadził radca prawny Dariusz Grabas.
MIASTO TORUŃ - ul. Dziewulskiego AKTUALNOŚCI - 2019-09-25 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 24 września 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Rydygiera odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadził radca prawny Dariusz Grabas.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 531