MIASTO TORUŃ ul. Poznańska
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Poznańska
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 10:00:00

Bezpłatne punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Miasto Toruń od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ a od dnia 1 stycznia 2019 r. również zadania polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO. 

Od 1 stycznia 2019r. ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE prowadzi również punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Poznańskiej w Toruniu. 

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/74/miasto_torun_ul_poznanska_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 307 483