wybierz

powiat / miasto

_____________________________
MIASTO TORUŃ ul. Poznańska
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Poznańska
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-11-05 08:23:55

Spotkania edukacyjne


W dniach 18 października 2019r. oraz 30 października 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 26 w Toruniu odbyły się wykłady edukacyjne dla kolejnej grupy rodziców dzieci z upośledzeniami. Wykłady dotyczyły głównie procedury częściowego i całkowitego ubezwłasnowolnienia, służącego dobru osoby, której dotyczą. Spotkania poprowadziła radca prawny Małgorzata Guttfeld.

 
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-11-04 15:04:15

Warsztaty edukacyjne


W dniu 30 października 2019r. w Klubie Seniora „Zacisze” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu odbyły się warsztaty edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Jadwiga Kakiet.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 29 października 2019r. w Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Jadwiga Kakiet.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-10-24 14:15:27

Warsztaty dla studentów z zakresu prawa pracy


W dniach 16 października 2019r., 22 października 2019r. oraz 23 października 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy ze Studenckim Kołem Prawa Pracy przeprowadzono warsztaty dla studentów pt. „Dokumentacja pracownicza po zmianach”. Warsztaty poprowadził radca prawny Igor Juckiewicz.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-10-16 00:00:00

Rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie


Zasadą jest, na mocy art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że sąd prowadzący sprawę rozwodową w wyroku określa czy i kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Może od tego jednak odstąpić, gdy oboje małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania w tym zakresie. Do zawinionego działania lub zaniechania najczęściej zalicza się: zdradę, porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu, pijaństwo lub inny nałóg, agresję fizyczną i werbalną. MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-10-08 00:00:00

Prawa dłużnika


Wiele osób w dzisiejszych czasach boryka się ze spłatą swoich zobowiązań. Często z różnych przyczyn pojawiają się problemy z ich regulowaniem a w końcu zaprzestanie spłaty. Wtedy pojawiają się pytania co teraz będzie i jak postępować w zaistniałej sytuacji? Czy rozmawiać z Wierzycielem czy może czekać aż komornik zapuka do drzwi? Czy jako dłużnicy mamy jakiekolwiek prawa a jeśli tak to jak z nich korzystać? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania co mamy nadzieję zwiększy Państwa świadomość i pozwoli na podejmowanie korzystnych decyzji. Poznajmy zatem jakie prawa przysługują dłużnikom.MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-06-24 12:30:25

Co warto wiedzieć przed zdecydowaniem się na skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej


W pierwszej kolejności wskazać należy, że od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Korzystając z pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona powinna wiedzieć, jakie uprawnienia jej przysługują, ale co równie istotne powinna wiedzieć, jak prawidłowo przygotować się do wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Zanim przejdziemy do omówienia kwestii związanej z prawidłowym przygotowaniem się do skorzystania z pomocy w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, warto przypomnieć jaki zakres obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-06-24 00:00:00

Warsztaty dla rodziców dzieci z upośledzeniami


W dniach 14 i 18 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Toruniu odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci z upośledzeniami na temat procedury częściowego i całkowitego upośledzenia. Spotkania poprowadziła radca prawny Małgorzata Guttfeld.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-06-14 00:00:00

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży


 W dniu 12 czerwca 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 w Toruniu odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy pierwszej. Tematem zajęć było: kształtowanie świadomości prawnej wśród młodzieży oraz odpowiedzialność w świetle prawa za treści zamieszczane na portalach społecznościowych. Spotkanie poprowadziła radca prawny Małgorzata Guttfeld.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-04-15 12:54:05

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2019r. (piątek) punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ulicy Dziewulskiego będzie czynny w godzianch od 11.30 do 15.30.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. 


   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 146