wybierz

powiat / miasto

_____________________________
MIASTO TORUŃ ul. Poznańska
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Poznańska
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-06-24 12:30:25

Co warto wiedzieć przed zdecydowaniem się na skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej


W pierwszej kolejności wskazać należy, że od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Korzystając z pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona powinna wiedzieć, jakie uprawnienia jej przysługują, ale co równie istotne powinna wiedzieć, jak prawidłowo przygotować się do wizyty w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Zanim przejdziemy do omówienia kwestii związanej z prawidłowym przygotowaniem się do skorzystania z pomocy w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, warto przypomnieć jaki zakres obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-06-24 00:00:00

Warsztaty dla rodziców dzieci z upośledzeniami


W dniach 14 i 18 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Toruniu odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci z upośledzeniami na temat procedury częściowego i całkowitego upośledzenia. Spotkania poprowadziła radca prawny Małgorzata Guttfeld.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-06-14 00:00:00

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży


 W dniu 12 czerwca 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 w Toruniu odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy pierwszej. Tematem zajęć było: kształtowanie świadomości prawnej wśród młodzieży oraz odpowiedzialność w świetle prawa za treści zamieszczane na portalach społecznościowych. Spotkanie poprowadziła radca prawny Małgorzata Guttfeld.
MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-04-15 12:54:05

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo !

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2019r. (piątek) punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ulicy Dziewulskiego będzie czynny w godzianch od 11.30 do 15.30.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. 


MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-01-16 00:00:00

Mediacje


Szanowni Państwo!

Prosimy aby osoby zainteresowana mediacją zgłaszały się do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe lub kontaktowały się telefonicznie z biurem ZTN pod numerem 791 530 803 lub mailowo na adres ztn@ztn.com.pl. 


MIASTO TORUŃ - ul. Poznańska AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 10:00:00

Bezpłatne punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Miasto Toruń od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ a od dnia 1 stycznia 2019 r. również zadania polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO. 

Od 1 stycznia 2019r. ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE prowadzi również punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Poznańskiej w Toruniu. 

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/74/miasto_torun_ul_poznanska_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 524 944