wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT KAMIEŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT KAMIEŃSKI
PUNKTY


POWIAT KAMIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-08-13 00:00:00

Odpowiedzialność za długi spadkowe przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Od dnia 18 października 2015 r.brak oświadczenia spadkobiercy w w/w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. We wcześniejszym okresie brak oświadczenia spadkodawcy był jednoznaczny z przyjęciem spadku wprost.
 POWIAT KAMIEŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 10:00:00

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Kamieński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2019r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kamieńskim prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/75/powiat_kamienski_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 524 912