wybierz

powiat / miasto

_____________________________
MIASTO ELBLĄG
AKTUALNOŚCI
MIASTO ELBLĄG
PUNKTY


MIASTO ELBLĄG AKTUALNOŚCI - 2019-09-12 00:00:00

Ile może dorobić emeryt/rencista bez utraty prawa do świadczenia?


Od 1 września 2019 r. limity będą niższe niż w poprzednim kwartale. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury bądź renty są zobowiązani sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Mając na uwadze artykuł 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS wysokość przysługującej emerytury bądź renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.
MIASTO ELBLĄG AKTUALNOŚCI - 2019-07-02 12:39:31

Spotkanie edukacyjne w Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka"


W dniu 2 lipca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
MIASTO ELBLĄG AKTUALNOŚCI - 2019-06-18 09:17:13

Cykl spotkań edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu


W dniach 30 maja oraz 7,10 i 14 czerwca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu odbyły się zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Tematem lekcji był hejt w internecie i mediach społecznościowych oraz odpowiedzialność karna nieletnich. Spotkania poprowadziła radca prawny Ewa Machalińska.
MIASTO ELBLĄG AKTUALNOŚCI - 2019-06-05 10:00:00

Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy (art. 691 kodeksu cywilnego)


W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu zgodnie z art. 691 § 1 kodeksu cywilnego wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby wymienione powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.
MIASTO ELBLĄG AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Miasto Elbląg od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2019r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mieście Elbląg prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/tekst/76/punkty_miasto_elblag.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 524 945