wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT ŻUROMIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŻUROMIŃSKI
PUNKTY


POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-02 09:48:23

Szkolenie edukacyjne dla seniorów


W dniu 30 listopada 2019r. w Żurominie odbyło się szkolenie edukacyjne dla seniorów. Szkolenie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-29 00:00:00

Szkolenie edukacyjne w Domu Pomocy Społecznej


W dniu 28 listopada 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie odbyło się szkolenie edukacyjne dla pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Szkolenie poprowadziła radca prawny Magdalena Sawicka.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-25 09:58:58

Szkolenie edukacyjne


W dniu 22 listopada 2019r. podczas warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie odbyło się szkolenie edukacyjne dla pracowników oraz uczestników tej placówki. Szkolenie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-15 00:00:00

Szkolenie edukacyjne dla pracowników Domu Samopomocy


W dniu 13 listopada 2019r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie odbyło się szkolenie edukacyjne dla pracowników tej placówki. Szkolenie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-13 00:00:00

Warsztaty edukacyjne


W dniu 12 listopada 2019r. na Uniwersytecie 3-go Wieku w Żurominie odbyły się warsztaty edukacyjne dla członków uniwersytetu. Warsztaty poprowadziła radca prawny Magdalena Sawicka.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-09 00:00:00

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego w przypadku sprawy o rozwód


W większości przypadków osoby decydujące się na złożenie pozwu o rozwód wnoszą o orzeczenie tegoż rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka. Ale czy zawsze warto wnosić o orzekanie o winie? Jakie konsekwencje się z tym wiążą?
 
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zasadą jest, że: Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-01 08:40:33

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 30 września 2019r. w Uniwersytecie 3-go Wieku w Żurominie odbyły się działania edukacyjne dla I grupy seniorów. Tematem spotkania było:"Odstąpienie od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa. Instytucje chroniące konsumentów." Spotkanie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-09 00:00:00

Ważne informacje o RODO


RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ogólnie to rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jest to rozporządzenie unijne, dlatego każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przestrzegania tych przepisów. RODO doprecyzowuje niektóre zagadnienia, czasem wprowadza nowe pojęcia, a przede wszystkim zastępuje obowiązujące dotychczas w Polsce przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. RODO zawiera ogólne wytyczne stanowiące, jak należycie chronić dane osobowe, mówi również, że podmioty przetwarzające dane powinny stosować odpowiednie zabezpieczenia. RODO dotyczy każdej firmy, zarówno jednoosobowej działalności, jak i spółki - działających na terenie Unii Europejskiej, która przetwarza dane osobowe. Nie ma znaczenia narodowość osób, których dane są przetwarzane, gdzie odbywa się to przetwarzanie ani gdzie znajdują się serwery.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-14 10:44:47

Spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków


W dniu 14 czerwca 2019 roku dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Żurominie odwiedzili radcę prawnego Magdalenę Sawicką w jej kancelarii.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-12 12:31:44

Dzieci z Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie poznawały zawody prawnicze


W dniu 6 i 7 czerwca 2019 roku dla dzieci z Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie odbyło się spotkanie edukacyjne z radcą prawnym Magdaleną Sawicką i radcą prawnym Remigiuszem Sawickim.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 165