wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT ŻUROMIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT ŻUROMIŃSKI
PUNKTY


POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-10-01 08:40:33

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 30 września 2019r. w Uniwersytecie 3-go Wieku w Żurominie odbyły się działania edukacyjne dla I grupy seniorów. Tematem spotkania było:"Odstąpienie od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa. Instytucje chroniące konsumentów." Spotkanie poprowadził radca prawny Remigiusz Sawicki.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-09 00:00:00

Ważne informacje o RODO


RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ogólnie to rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Jest to rozporządzenie unijne, dlatego każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przestrzegania tych przepisów. RODO doprecyzowuje niektóre zagadnienia, czasem wprowadza nowe pojęcia, a przede wszystkim zastępuje obowiązujące dotychczas w Polsce przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. RODO zawiera ogólne wytyczne stanowiące, jak należycie chronić dane osobowe, mówi również, że podmioty przetwarzające dane powinny stosować odpowiednie zabezpieczenia. RODO dotyczy każdej firmy, zarówno jednoosobowej działalności, jak i spółki - działających na terenie Unii Europejskiej, która przetwarza dane osobowe. Nie ma znaczenia narodowość osób, których dane są przetwarzane, gdzie odbywa się to przetwarzanie ani gdzie znajdują się serwery.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-14 10:44:47

Spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków


W dniu 14 czerwca 2019 roku dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Żurominie odwiedzili radcę prawnego Magdalenę Sawicką w jej kancelarii.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-12 12:31:44

Dzieci z Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie poznawały zawody prawnicze


W dniu 6 i 7 czerwca 2019 roku dla dzieci z Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie odbyło się spotkanie edukacyjne z radcą prawnym Magdaleną Sawicką i radcą prawnym Remigiuszem Sawickim.
POWIAT ŻUROMIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Bezpłatne punkty pomocy prawnej


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Żuromiński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2019r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żuromińskim prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/77/powiat_zurominski_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 524 955