wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT BRODNICKI - NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT BRODNICKI - NPP
PUNKTY


POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-07-24 00:00:00

Ochrona pracownicy w ciąży przed wypowiedzeniem umowy o pracę


Ochrona pracownic w ciąży ma silne umocowanie w przepisach prawa pracy, czego najlepszym (ale nie jedynym) przykładem jest przepis art. 177 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jakkolwiek sama treść tego przepisu nie powinna budzić poważniejszych wątpliwości, to już jego stosowanie w praktyce nierzadko takie wątpliwości wywołuje. Jak zatem należy rozumieć i interpretować ten przepis? Jak bardzo przepis ten chroni pracownice w ciąży?
POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-06-05 00:00:00

UWAGA! Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim


Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.


POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 10:25:09

KOMUNIKAT!

POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-02-06 00:00:00

UWAGA! Zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnych porad prawnych w Jabłonowie Pomorskim

POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-01-03 08:08:05

Uwaga! Zmiana godzin pracy punkt w dniach 9 i 23 stycznia 2020r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniach 9 stycznia 2020r. (czwartek) oraz 23 stycznia 2020r. (czwartek) punkt nieodpłatnych porad prawnych w Jabłonowie Pomorski czynny będzie w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 09:29:39

Uwaga! Zmiana godzin w dniu 18 grudnia 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Jabłonowie Pomorskim przy ul. Głównej 28 w dniu 18 grudnia 2019r. (środa) czynny będzie w godzinach od 08.00 do 12.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-05 19:07:17

Uwaga! Zmiana godzin pracy punktu w dniu 9 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłstnych porad prawnych w Jabłonowie Pomorskim przy ul. Głównej 28 w dniu 9 grudnia 2019r. (poniedziałek) czynny będzie w godzinach od 13.00 do 17.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-12-02 12:00:35

Uwaga! Zmiana godzin


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 3 grudnia 2019r. punkt nieodpłatnych porad prawnych w Jabłonowie Pomorskim czynny będzie w godzinach od 13.00 do 17.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-11-07 21:22:07

Mediacja jako polubowna forma rozwiązywania sporów


Mediacja została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Instytucji tej przyświecała pierwotnie idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje, poza koniecznym minimum, władczych rozstrzygnięć organów państwa. Czym właściwie jest jednak mediacja? Czy współcześnie spełnia ona swoją pierwotnie zamierzoną rolę?
 
Mediacja jest dobrowolną i poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.Mediacja daje przy tym możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji. W związku z tym mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia, a przy tym pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji i zachowanie korzystnego wizerunku. Podczas mediacji nie zawsze musi jednak dojść do pojednania, albowiem celem mediacji nie jest pojednanie osób, ale pomoc w dojściu do porozumienia. Mediacja nie jest przy tym formą poradnictwa, czy doradztwa, a mediator nie rozstrzyga sporów. Mediacja sprzyja natomiast obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, zmniejszając obciążenia psychiczne związane z sytuacją konfliktową. Korzyści płynące z mediacji są zatem oczywiste, zwłaszcza że mediacja może być prowadzona zarówno przed wniesieniem sprawy do sądu, jak i po wszczęciu postępowania sądowego (za zgodą stron).POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2019-09-30 15:01:05

Biuro nieczynne


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Jabłonowie Pomorskim przy ul. Głównej 28 w dniu 1 października 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 2 października 2019r. (środa) w godzinach od 9.00 do 17.00. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. 


   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 735 501