wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT BRODNICKI - NPP
AKTUALNOŚCI
POWIAT BRODNICKI - NPP
PUNKTY


POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-11-16 11:24:16

Kiedy otrzymujesz decyzję z ZUS lub KRUS


Kiedy jesteśmy w pełni sił zapracowani i nic nam nie dolega nie myślimy zupełnie o tym, że niekiedy nasza sytuacja rodzinna czy zdrowotna może ulec zmianie. Pewnego dnia okazuje się jednak, że nasze zdrowie zaczyna szwankować, albo zdajemy sobie sprawę, że nasza kariera zawodowa dobiega końca i czas przygotować dokumenty na upragnioną i wyczekiwaną emeryturę. Jakże często w życiu okazuje się, że to co dla nas jest oczywiste w praktyce może być zupełnie inaczej odebrane i interpretowane przez ZUS bądź KRUS.
POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-09-21 10:41:47

Spotkanie edukacyjne z Klubem Seniora w Konojadach


Dnia 18.09.2020r., odbyło się spotkanie edukacyjne z seniorami z Klubu Seniora w Konojadach z doradcą obywatelskim Martą Wilkońską - Żuralską.
POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-09-17 10:27:06

Wznowienie punktu nieodpłatnych porad obywatelskich w Osieku


Od 1 października zostają przywrócone stacjonarne porady prawne w Osieku. Poniżej komunikat Starosty Brodnickiego.


POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-09-14 10:16:50

Spotkanie edukacyjne z Seniorami w Jabłonowie Pomorskim

POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-08-04 00:00:00

Zadatek wzmocnieniem więzi między stronami


Zadatek należy do grupy tzw. dodatkowych postanowień umownych, wzmacniających więź zobowiązaniową między stronami i pełniącym funkcje mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2019 r., IV CSK 163/18, LEX nr 2686043). Celem zadatku jest zatem przede wszystkim zwiększenie prawdopodobieństwa, że umowa zostanie wykonana zgodnie z jej treścią, ustaloną przez strony takiego kontraktu. W związku z tym zadatek stosunkowo często jest wykorzystywany w celu zabezpieczenia wykonania umowy.
POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-07-24 00:00:00

Ochrona pracownicy w ciąży przed wypowiedzeniem umowy o pracę


Ochrona pracownic w ciąży ma silne umocowanie w przepisach prawa pracy, czego najlepszym (ale nie jedynym) przykładem jest przepis art. 177 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Jakkolwiek sama treść tego przepisu nie powinna budzić poważniejszych wątpliwości, to już jego stosowanie w praktyce nierzadko takie wątpliwości wywołuje. Jak zatem należy rozumieć i interpretować ten przepis? Jak bardzo przepis ten chroni pracownice w ciąży?
POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-07-10 00:00:00

Przepisy karne a prawo budowlane


Odrębnie od części szczególnej kodeksu karnego w ustawie prawo budowalne zostało stypizowanych kilka przestępstw związanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Przestępstwa te zostały określone w art. 90, art. 91 oraz art. 91a ustawy prawo budowlane.
POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-06-05 00:00:00

UWAGA! Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwie obywatelskim


Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.


POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 10:25:09

KOMUNIKAT!

POWIAT BRODNICKI - NPP AKTUALNOŚCI - 2020-02-06 00:00:00

UWAGA! Zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnych porad prawnych w Jabłonowie Pomorskim

   [1] [2] [3]     >  >>

Licznik odwiedzin: 822 496