wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 14:12:53

Uwaga! Zmiana godzin w dniu 31 grudnia 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Subkowach w dniu 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 7.15 do 12.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 14:10:06

Punkt NPP w Subkowach nieczynny w dniu 24 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Subkowach w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać:

- w czwartek 19 grudnia 2019r. w godzinach od 7.15 do 8.45 a następnie od 09.00 do 13.00,
- w poniedziałek 23 grudnia 2019r. w godzinach od 7.15 do 13.00

Zapraszmy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 00:00:00

Przepisy karne w prawie budowlanym


Odrębnie od części szczególnej kodeksu karnego w ustawie prawo budowalne zostało stypizowanych kilka przestępstw związanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Przestępstwa te zostały określone w art. 90, art. 91 oraz art. 91a ustawy prawo budowlane. Dotyczą one w szczególności tzw. samowoli budowalnej, czyli prowadzenia robót budowalnych bez zezwolenia lub bez wymaganego zgłoszenia, czy utrzymywania obiektu budowalnego w nienależytym stanie technicznym. Ponadto związane są one także z podejmowaniem działań uniemożliwiających realizację czynności organom administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, a także wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-29 11:19:17

Szkolenia edukacyjne


W dniach 7 i 22 listopada 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach odbyły się szkolenia edukacyjne dla pracowników ośrodka. Szkolenia poprowadził radca prawny Bogumił Maśkiewicz.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-22 00:00:00

Spotkania edukacyjne dla uczniów


W dniach 13, 14, 15 i 20 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Subkowach odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów. Spotkania poprowadził radca prawny Bogumił Maśkiewicz.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-13 00:00:00

Upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka to upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Aby ogłosić upadłość konsumencką należy przeprowadzenie postępowania sądowe. Postępowanie to prowadzi Sąd Upadłościowy. Procedura może trwać kilka lat. Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez sąd na wniosek złożony na formularzu.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-07-15 00:00:00

Polubowne rozwiązywanie sporów - mediacja


Mediacja została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Instytucji tej przyświecała pierwotnie idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje, poza koniecznym minimum, władczych rozstrzygnięć organów państwa. Czym właściwie jest jednak mediacja? Czy współcześnie spełnia ona swoją pierwotnie zamierzoną rolę?
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-07-08 00:00:00

Wykład edukacyjny dla seniorów


W dniu 3 lipca 2019r. w Klubie Seniora w Tczewie odbył się wykład edukacyjny dla członków klubu. Wykład poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-26 08:30:53

Warsztaty edukacyjne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej


W dniu 25 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rudnie. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-19 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Gniewie


W dniu 18 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie odbyło się spotkanie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 633 318