POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-17 10:25:03

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w dniu 22 sierpnia 2018 r. (środa) będzie czynny w godzinach  9.00 - 17.00. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:08:30

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew, starostwo@powiat.tczew.pl.
 
W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - inspektor@powiat.tczew.pl.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-11 09:51:35

Dodatkowe godziny udzielania porad


Informujemy Państwa, że Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej w Gniewie będzie czynny dodatkowo w następujące dni:

17 maja 2018 r. (czwartek) w godzinach 8:00-16:00,

18 maja 2018 r. (piątek) wgodzinach 8:00 - 16:00,
28 maja 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 - 16:00.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-13 10:54:59

Dodatkowe godziny udzielania porad


Informujemy Państwa, że Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej w Gniewie będzie czynny dnia 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) w godzinach 8:00 - 16:00. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-10 10:05:30

Testament


Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nie jest osobą małoletnią bądź częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnioną), ma prawo rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci przez testament, w którym powoła do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-01-22 09:14:24

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Gniewie bedzie czynny dnia  24 stycznia 2018 (środa) w godzinach 9.00-17.00.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-04 14:22:42

Spotkanie z radcą prawnym


W dniu 27 listopada 2017 roku w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie odbyło się szkolenie, które poprowadził radca prawny Bogumił Maśkiewicz. Tematem zajęć było prawo spadkowe, prawo zobowiązań (umowy), prawo bankowe oraz omówienie i wyjaśnienie różnych problemów prawnych przedstawionych przez uczestników spotkania. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-11-17 12:41:10

Szkoda na osobie i związane z nią roszczenia niemajątkowe poszkodowanego


Pojęcie zadośćuczynienia w praktyce mylone jest z tzw. odszkodowaniem. Podstawową różnicą między tymi roszczeniami jest to, iż pierwsze z nich dotyczy krzywdy, a drugie szkody. Szkodę można wyrządzić zarówno w rzeczach, jak i na osobie. Natomiast krzywdę można wyrządzić tylko osobie. Kolejną istotną różnicą jest to, iż szkoda jest wymierna tj. ma wartość pieniężną możliwą do jej dokładnego określenia. Tymczasem krzywda jest zawsze niewymierna. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-11-06 08:57:10

Działania edukacyjne w Pelplinie


W dniu 10.10.2017 r. oraz 31.10.2017 r. na zlecenie Zaborskiego Towarzystwa Naukowego adwokat Łukasz Kret przeprowadził zajęcia z uczniami szkół gimnazjalnych oraz liceów w Pelplinie. W trakcie zajęć zreferowana została odpowiedzialność prawna osób, które nie ukończyły 17 roku życia za czyny zabronione, w tym także omówione zostały poszczególne przestępstwa określone w kodeksie karnym oraz uprawnienia procesowe stron. Ponadto scharakteryzowane zostały również prawa i obowiązki osób, które nie ukończyły 18 roku życia na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy oraz procesu cywilnego, w tym również odrębnie zostały omówione uprawnienia przysługujące konsumentom. Ponadto z uczniami przeanalizowano na podstawie wzorów pism procesowych niezbędne elementy pism w postępowaniu cywilnym (pozwy, wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz zwolnienie z kosztów sądowych). Osobom uczestniczącym w spotkaniu została przedstawiona także ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz punkty, w których na terenie powiatu tczewskiego można skorzystać z uprawnień, o które przewiduje ww. ustawa.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-09-28 09:09:00

Regulamin wynagrodzenia


Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 77 indeks 2-77 indeks 5,

W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.   [1] [2] [3] [4]     >  >>

Licznik odwiedzin: 255 610