wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-29 11:19:17

Szkolenia edukacyjne


W dniach 7 i 22 listopada 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach odbyły się szkolenia edukacyjne dla pracowników ośrodka. Szkolenia poprowadził radca prawny Bogumił Maśkiewicz.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-22 00:00:00

Spotkania edukacyjne dla uczniów


W dniach 13, 14, 15 i 20 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Subkowach odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów. Spotkania poprowadził radca prawny Bogumił Maśkiewicz.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-13 00:00:00

Upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka to upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Aby ogłosić upadłość konsumencką należy przeprowadzenie postępowania sądowe. Postępowanie to prowadzi Sąd Upadłościowy. Procedura może trwać kilka lat. Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez sąd na wniosek złożony na formularzu.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-09-02 00:00:00

Jak wygląda dziedziczenie ustawowe?


Dziedziczenie ustawowe jest obok dziedziczenia testamentowego formą zgodnie z którą spadkobiercy są powoływani do spadku.

 Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w następujących sytuacjach:

- gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu (spadkodawca nie powołał spadkobiercy),
- gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament, ale wszyscy powołani w nim do dziedziczenia odrzucili spadek, bądź nie mogli być spadkobiercami,
- gdy testament okaże się nieważny.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-07-15 00:00:00

Polubowne rozwiązywanie sporów - mediacja


Mediacja została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Instytucji tej przyświecała pierwotnie idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje, poza koniecznym minimum, władczych rozstrzygnięć organów państwa. Czym właściwie jest jednak mediacja? Czy współcześnie spełnia ona swoją pierwotnie zamierzoną rolę?
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-07-08 00:00:00

Wykład edukacyjny dla seniorów


W dniu 3 lipca 2019r. w Klubie Seniora w Tczewie odbył się wykład edukacyjny dla członków klubu. Wykład poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-26 08:30:53

Warsztaty edukacyjne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej


W dniu 25 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rudnie. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-19 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Gniewie


W dniu 18 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie odbyło się spotkanie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-13 00:00:00

Szkolenie edukacyjne


W dniu 11 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie odbyło się szkolenie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 11:00:00

5 rzeczy, które powinnaś wiedzieć, będąc w ciąży


1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej. 

 
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 568 051