wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-27 10:59:47

Odpowiedzialność prawna nieletnich


Zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich w głównej mierze reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Celem ustawy jest dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzania warunków powrotu do normalnego życia tym nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem i zasadami współżycia społecznego, umacniania funkcje opiekuńczo – wychowawcze, jak również poczucie odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-06-09 12:39:03

KOMUNIKAT Starosty Tczewskiego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian udzielania porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 14:18:25

KOMUNIKAT!


 Szanowni Państwo, 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, tymczasowo zawiesza się od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie porad osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu tczewskiego i organizuje się udzielanie porad telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tczewskiego.

 

Udzielanie porad prawnych oraz świadczenie poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. przez telefon, pocztą elektroniczną, przez komunikator internetowy lub w formie wideorozmowy.

W celu ustalenia terminu udzielenia porady lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego prosimy o kontakt pod nr tel. 58 77 34 912 lub mailowy punkt@powiat.tczew.pl.

W  razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail (punkt@powiat.tczew.pl) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek o uzyskanie pomocy znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.powiat.tczew.pl/aktualnosci-pp/ lub https://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci-npp/

Wszystkie szczegóły dotyczące przywrócenia udzielania porad osobiście będą przedstawione w kolejnym komunikacie, który zostanie zamieszczony m.in. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz na stronach internetowych https://www.powiat.tczew.pl/ oraz https://bip.powiat.tczew.pl/aktualnosci-pp/
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-04 00:00:00

Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Subkowach

POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 14:12:53

Uwaga! Zmiana godzin w dniu 31 grudnia 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Subkowach w dniu 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 7.15 do 12.00

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 14:10:06

Punkt NPP w Subkowach nieczynny w dniu 24 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych w Subkowach w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać:

- w czwartek 19 grudnia 2019r. w godzinach od 7.15 do 8.45 a następnie od 09.00 do 13.00,
- w poniedziałek 23 grudnia 2019r. w godzinach od 7.15 do 13.00

Zapraszmy do korzystania z darmowych porad prawnych. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 00:00:00

Przepisy karne w prawie budowlanym


Odrębnie od części szczególnej kodeksu karnego w ustawie prawo budowalne zostało stypizowanych kilka przestępstw związanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Przestępstwa te zostały określone w art. 90, art. 91 oraz art. 91a ustawy prawo budowlane. Dotyczą one w szczególności tzw. samowoli budowalnej, czyli prowadzenia robót budowalnych bez zezwolenia lub bez wymaganego zgłoszenia, czy utrzymywania obiektu budowalnego w nienależytym stanie technicznym. Ponadto związane są one także z podejmowaniem działań uniemożliwiających realizację czynności organom administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, a także wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-29 11:19:17

Szkolenia edukacyjne


W dniach 7 i 22 listopada 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach odbyły się szkolenia edukacyjne dla pracowników ośrodka. Szkolenia poprowadził radca prawny Bogumił Maśkiewicz.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-11-22 00:00:00

Spotkania edukacyjne dla uczniów


W dniach 13, 14, 15 i 20 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Subkowach odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów. Spotkania poprowadził radca prawny Bogumił Maśkiewicz.
   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 821 635