wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-13 00:00:00

Szkolenie edukacyjne


W dniu 11 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie odbyło się szkolenie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 11:00:00

5 rzeczy, które powinnaś wiedzieć, będąc w ciąży


1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej. 

 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-30 10:00:00

Dowody w sprawie rozwodowej - co może nimi być?


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy. Co do zasadny, w sprawie rozwodowej, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w każdym wypadku. W wyjątkowych tylko sytuacjach, kiedy np. jedna ze stron nie stawia się na rozprawę z powodu okoliczności, które trudno przezwyciężyć, może go pominąć. Strony, tj. powód i pozwany są przesłuchiwani przez sąd na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli pozew/odpowiedź na pozew zawiera wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka, strony procesu są oczywiście przesłuchiwane na tę okoliczność.
 POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-17 10:25:03

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w dniu 22 sierpnia 2018 r. (środa) będzie czynny w godzinach  9.00 - 17.00. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-02 09:00:00

Zachowek


Zachowek to uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Innymi słowy zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku. W takim stanie rzeczy osoby te mogą domagać się wypłacenia od spadkobierców zachowku. Należy pamiętać, że zachowek jest świadczeniem pieniężnym i stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 09:00:00

Skarga Pauliańska


Aktualne przepisy prawa regulujące możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej spowodowały, iż co roku wzrasta liczba składanych do sądów wniosków w tych sprawach. Dłużnicy, którzy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań mają szansę na ich częściowe, a nawet całkowite umorzenie. Ta ostatnia opcja jest najczęściej możliwa, gdy dłużnik nie posiada żadnego wartościowego majątku, na przykład nieruchomości, samochodu itp. Niestety, częstym sposobem mającym umożliwić dłużnikom osiągnięcie tego celu jest pozorne wyzbywanie się posiadanego majątku, jeszcze przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Składniki majątku najczęściej „przepisywane” są na członków najbliższej rodziny, np. na żonę lub dzieci. Głównym celem takich działań jest uniknięcie ewentualnej egzekucji komorniczej z majątku dłużnika, zainicjonowanej przez wierzyciela.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 10:00:00

Przestępstwo niealimentacji (art 209 k.k.) w świetle doktryny i orzecznictwa


Alimenty stanowią obligatoryjne świadczenia, co do zasady pieniężne, wypłacane regularnie, przeważnie w okresach miesięcznych, na rzecz osób niezdolnych do samodzielnego zapewnienia własnego utrzymania. Obowiązek alimentacyjny określają przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w tytule II, dziale III. Przepis art 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w inii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obejmuje powinność dostarczenia środków utrzymania oraz, w miarę potrzeby, środków wychowania osobie uprawnionej.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-29 10:00:00

Czy upadłość konsumencka może być szansą na umorzenie długów?


Wielokrotnie w mojej pracy zawodowej spotykam się z pytaniem co robić, gdy wpadnie się w długi, których nie jest się w stanie spłacić. Zdarza się, że zmuszeni sytuacją życiową, pozaciągamy pożyczki i kredyty w bankach, SKOK-ach lub tzw. „chwilówkach”, a później nie możemy znaleźć wyjścia z sytuacji nękani wezwaniami do zapłaty, pismami od komorników bądź nawet telefonami. Czasami jedynym wyjściem z sytuacji może być złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-05 09:00:00

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?


Wiele kobiet po rozwodzie postanawia powrócić do panieńskiego nazwiska. Nie rzadko zdarza się również, że mężczyźni zastanawiają się nad tym, czy mogą skłonić byłą żonę do tego, by powróciła do nazwiska panieńskiego. W rzeczywistości zmiana nazwiska po rozwodzie jest bardzo prosta, należy jednak spełnić pewne warunki. Na wstępie należy wskazać, że małżonkowie, po ślubie, mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Po rozwodzie więc, możliwa jest zmiana nazwiska zarówno żony, jak i męża oraz powrót do nazwiska panieńskiego/ kawalerskiego.
 POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:08:30

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew, starostwo@powiat.tczew.pl.
 
W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - inspektor@powiat.tczew.pl.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 633 378