wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-07-15 00:00:00

Polubowne rozwiązywanie sporów - mediacja


Mediacja została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Instytucji tej przyświecała pierwotnie idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, to jest takiego, które nie potrzebuje, poza koniecznym minimum, władczych rozstrzygnięć organów państwa. Czym właściwie jest jednak mediacja? Czy współcześnie spełnia ona swoją pierwotnie zamierzoną rolę?
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-07-08 00:00:00

Wykład edukacyjny dla seniorów


W dniu 3 lipca 2019r. w Klubie Seniora w Tczewie odbył się wykład edukacyjny dla członków klubu. Wykład poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-26 08:30:53

Warsztaty edukacyjne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej


W dniu 25 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie odbyły się warsztaty edukacyjne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rudnie. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-19 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Gniewie


W dniu 18 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie odbyło się spotkanie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2019-06-13 00:00:00

Szkolenie edukacyjne


W dniu 11 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie odbyło się szkolenie edukacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Spotkanie poprowadził adwokat Łukasz Kret.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-09-12 11:00:00

5 rzeczy, które powinnaś wiedzieć, będąc w ciąży


1) Prawo ciężarnej do planu porodu i planu opieki przedporodowej

Masz prawo sporządzić plan porodu i plan opieki przedporodowej, w którym określisz swoje oczekiwania co do samego porodu. Plan ten sporządza się wraz z osobą, która prowadzi ciąże. Dokument powinien być dołączony do dokumentacji, a personel medyczny powinien się z nim zapoznać oraz omówić  z Tobą szczegóły. Jest to Twoje prawo więc dlaczego z niego nie skorzystać skoro dzięki temu będziesz bardziej doinformowana. Osoba sprawująca opiekę przedporodową powinna przekazać ciężarnej kopię planu opieki przedporodowej. 

 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-30 10:00:00

Dowody w sprawie rozwodowej - co może nimi być?


Na wstępie trzeba zacząć od tego, że dowód w sprawie sądowej musi być przede wszystkim prawidłowo zgłoszony, by sąd go przyjął. Co to oznacza? Wniosek dowodowy składany w sprawie rozwodowej należy oznaczyć (np. w przypadku dowodu z przesłuchania świadków należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania świadka), a następnie opisać na jaką okoliczność go powołujemy. Co do zasadny, w sprawie rozwodowej, sąd obligatoryjnie przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd ma obowiązek przeprowadzić ten dowód w każdym wypadku. W wyjątkowych tylko sytuacjach, kiedy np. jedna ze stron nie stawia się na rozprawę z powodu okoliczności, które trudno przezwyciężyć, może go pominąć. Strony, tj. powód i pozwany są przesłuchiwani przez sąd na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli pozew/odpowiedź na pozew zawiera wniosek o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy małżonka, strony procesu są oczywiście przesłuchiwane na tę okoliczność.
 POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-17 10:25:03

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo !
Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w dniu 22 sierpnia 2018 r. (środa) będzie czynny w godzinach  9.00 - 17.00. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-08-02 09:00:00

Zachowek


Zachowek to uprawnienie, które ma na celu ochronę osób najbliższych, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę. Innymi słowy zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku. W takim stanie rzeczy osoby te mogą domagać się wypłacenia od spadkobierców zachowku. Należy pamiętać, że zachowek jest świadczeniem pieniężnym i stanowi określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 09:00:00

Skarga Pauliańska


Aktualne przepisy prawa regulujące możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej spowodowały, iż co roku wzrasta liczba składanych do sądów wniosków w tych sprawach. Dłużnicy, którzy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań mają szansę na ich częściowe, a nawet całkowite umorzenie. Ta ostatnia opcja jest najczęściej możliwa, gdy dłużnik nie posiada żadnego wartościowego majątku, na przykład nieruchomości, samochodu itp. Niestety, częstym sposobem mającym umożliwić dłużnikom osiągnięcie tego celu jest pozorne wyzbywanie się posiadanego majątku, jeszcze przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Składniki majątku najczęściej „przepisywane” są na członków najbliższej rodziny, np. na żonę lub dzieci. Głównym celem takich działań jest uniknięcie ewentualnej egzekucji komorniczej z majątku dłużnika, zainicjonowanej przez wierzyciela.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 778 853