wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-25 09:00:00

Skarga Pauliańska


Aktualne przepisy prawa regulujące możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej spowodowały, iż co roku wzrasta liczba składanych do sądów wniosków w tych sprawach. Dłużnicy, którzy nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań mają szansę na ich częściowe, a nawet całkowite umorzenie. Ta ostatnia opcja jest najczęściej możliwa, gdy dłużnik nie posiada żadnego wartościowego majątku, na przykład nieruchomości, samochodu itp. Niestety, częstym sposobem mającym umożliwić dłużnikom osiągnięcie tego celu jest pozorne wyzbywanie się posiadanego majątku, jeszcze przed wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu. Składniki majątku najczęściej „przepisywane” są na członków najbliższej rodziny, np. na żonę lub dzieci. Głównym celem takich działań jest uniknięcie ewentualnej egzekucji komorniczej z majątku dłużnika, zainicjonowanej przez wierzyciela.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-07-04 10:00:00

Przestępstwo niealimentacji (art 209 k.k.) w świetle doktryny i orzecznictwa


Alimenty stanowią obligatoryjne świadczenia, co do zasady pieniężne, wypłacane regularnie, przeważnie w okresach miesięcznych, na rzecz osób niezdolnych do samodzielnego zapewnienia własnego utrzymania. Obowiązek alimentacyjny określają przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w tytule II, dziale III. Przepis art 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w inii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obejmuje powinność dostarczenia środków utrzymania oraz, w miarę potrzeby, środków wychowania osobie uprawnionej.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-29 10:00:00

Czy upadłość konsumencka może być szansą na umorzenie długów?


Wielokrotnie w mojej pracy zawodowej spotykam się z pytaniem co robić, gdy wpadnie się w długi, których nie jest się w stanie spłacić. Zdarza się, że zmuszeni sytuacją życiową, pozaciągamy pożyczki i kredyty w bankach, SKOK-ach lub tzw. „chwilówkach”, a później nie możemy znaleźć wyjścia z sytuacji nękani wezwaniami do zapłaty, pismami od komorników bądź nawet telefonami. Czasami jedynym wyjściem z sytuacji może być złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-06-05 09:00:00

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?


Wiele kobiet po rozwodzie postanawia powrócić do panieńskiego nazwiska. Nie rzadko zdarza się również, że mężczyźni zastanawiają się nad tym, czy mogą skłonić byłą żonę do tego, by powróciła do nazwiska panieńskiego. W rzeczywistości zmiana nazwiska po rozwodzie jest bardzo prosta, należy jednak spełnić pewne warunki. Na wstępie należy wskazać, że małżonkowie, po ślubie, mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Po rozwodzie więc, możliwa jest zmiana nazwiska zarówno żony, jak i męża oraz powrót do nazwiska panieńskiego/ kawalerskiego.
 POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-25 09:08:30

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 
Administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew, starostwo@powiat.tczew.pl.
 
W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - inspektor@powiat.tczew.pl.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-05-11 09:51:35

Dodatkowe godziny udzielania porad


Informujemy Państwa, że Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej w Gniewie będzie czynny dodatkowo w następujące dni:

17 maja 2018 r. (czwartek) w godzinach 8:00-16:00,

18 maja 2018 r. (piątek) wgodzinach 8:00 - 16:00,
28 maja 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 - 16:00.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-13 10:54:59

Dodatkowe godziny udzielania porad


Informujemy Państwa, że Punkt Nieodplatnej Pomocy Prawnej w Gniewie będzie czynny dnia 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) w godzinach 8:00 - 16:00. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-04-10 10:05:30

Testament


Powołanie spadkobiercy do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości bądź części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy w testamencie do całości bądź części spadku albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (czyli nie jest osobą małoletnią bądź częściowo/całkowicie ubezwłasnowolnioną), ma prawo rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci przez testament, w którym powoła do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2018-01-22 09:14:24

Dodatkowe godziny udzielania porad


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Gniewie bedzie czynny dnia  24 stycznia 2018 (środa) w godzinach 9.00-17.00.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-12-04 14:22:42

Spotkanie z radcą prawnym


W dniu 27 listopada 2017 roku w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Tczewie odbyło się szkolenie, które poprowadził radca prawny Bogumił Maśkiewicz. Tematem zajęć było prawo spadkowe, prawo zobowiązań (umowy), prawo bankowe oraz omówienie i wyjaśnienie różnych problemów prawnych przedstawionych przez uczestników spotkania. 
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 810 537