wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-11-17 12:41:10

Szkoda na osobie i związane z nią roszczenia niemajątkowe poszkodowanego


Pojęcie zadośćuczynienia w praktyce mylone jest z tzw. odszkodowaniem. Podstawową różnicą między tymi roszczeniami jest to, iż pierwsze z nich dotyczy krzywdy, a drugie szkody. Szkodę można wyrządzić zarówno w rzeczach, jak i na osobie. Natomiast krzywdę można wyrządzić tylko osobie. Kolejną istotną różnicą jest to, iż szkoda jest wymierna tj. ma wartość pieniężną możliwą do jej dokładnego określenia. Tymczasem krzywda jest zawsze niewymierna. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-11-06 08:57:10

Działania edukacyjne w Pelplinie


W dniu 10.10.2017 r. oraz 31.10.2017 r. na zlecenie Zaborskiego Towarzystwa Naukowego adwokat Łukasz Kret przeprowadził zajęcia z uczniami szkół gimnazjalnych oraz liceów w Pelplinie. W trakcie zajęć zreferowana została odpowiedzialność prawna osób, które nie ukończyły 17 roku życia za czyny zabronione, w tym także omówione zostały poszczególne przestępstwa określone w kodeksie karnym oraz uprawnienia procesowe stron. Ponadto scharakteryzowane zostały również prawa i obowiązki osób, które nie ukończyły 18 roku życia na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i prawa pracy oraz procesu cywilnego, w tym również odrębnie zostały omówione uprawnienia przysługujące konsumentom. Ponadto z uczniami przeanalizowano na podstawie wzorów pism procesowych niezbędne elementy pism w postępowaniu cywilnym (pozwy, wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz zwolnienie z kosztów sądowych). Osobom uczestniczącym w spotkaniu została przedstawiona także ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz punkty, w których na terenie powiatu tczewskiego można skorzystać z uprawnień, o które przewiduje ww. ustawa.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-09-28 09:09:00

Regulamin wynagrodzenia


Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 77 indeks 2-77 indeks 5,

W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-08-29 10:54:00

ZMIANY USTAW OTOCZENIA PRAWNEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW


1 stycznia br. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 poz. 2255).POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-07-28 10:45:02

Zmiana godzin i udzielania porad


Szanowni Państwo
Informujemy, że w dniach 1, 8, 22, 29 sierpnia 2017 roku, nieodpłatna pomoc prawna w NPP w Subkowach będzie się odbywać w godzinach 11:30-16:15 oraz w dniach 3, 10,17, 24, 31 sierpnia 2017 roku w godzinach 8:30- 12:45;POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-19 13:05:00

Co zrobić, gdy nie kwalifikujesz się na nieodpłatną pomoc prawną?


Przypominamy Państwu, co można zrobić, gdy ktoś nie kwalifikuje się do nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoby, które nie kwalifikują się do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać z pomocy:
- Biur Porad Obywatelskich - zbpo.org.pl
- Uniwersyteckich Poradni Prawnych - fupp.org.pl

Uwaga: nadal istnieje możliwość uzyskania darmowej porady internetowej. Z bezpłatnych porad internetowych może skorzystać każdy, również osoby niekwalifikujące się na nieodpłatną pomoc prawną. Wystarczy wejść na stronę: Darmowe porady internetowe i zadać pytanie.

 
 POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-19 09:05:00

Dodatkowe dyżury


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Subkowach będzie dodatkowo czynny w dniach: 

- 10.05.2017 r. - od godz. 8:00 do godz. 9:00,
- 12.05.2017 r. - od godz. 8:00 do godz 9:00,
- 15.05.2017 r. - od godz. 8:00 do godz. 9:00,
- 17.05.2017 r. - od godz. 8:00 do godz 9:00,
- 19.05.2017 r. - od godz. 8:00 do godz. 9:00,
- 22.05.2017 r. - od godz. 8:00 do godz 9:00,
- 24.05.2017 r. - od godz. 8:00 do godz. 9:00,
- 26.05.2017 r. - od godz. 8:00 do godz 9:00.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad!POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-04-18 12:42:13

Dodatkowe dyżury


Szanowni Państwo,
Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Subkowach będzie dodatkowo czynny w dniach:
19.04.2017 r. - od godz. 8:00 do godz. 9:00
- 24.04.2017 r. - od godz. 8:00 do godz 9:00 
- 26.04.2017 r. - od godz. 8:00 do godz. 9:00
- 28.04.2017 r. - od godz. 8:00 do godz 9:00

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad!POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2017-01-24 08:17:51

Zmiana godzin udzielania porad


Informujemy, że w następujących dniach Adwokat będzie udzielał porad według zmienionego harmonogramu:

- 23 stycznia 2017 r. - 8.00 - 13.00

- 25 stycznia 2017 r. - 8.00 - 13.00

- 27 stycznia 2017 r. - 8.00 - 13.00

- 30 stycznia 2017 r. - 8.00 - 13.00

Pozostałe dni i godziny udzielania porad nie ulegają zmianie.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-11-07 07:25:43

Zmiana godzin udzielania porad w Subkowach w dniach 7, 9, 14, 16 listopada


Szanowni Państwo!

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Powiecie Tczewskim w Subkowach będzie czynny w następujących godzinach:

07.11.2016 r. - od godz. 8:00 do godz. 13.00
09.11.2016 r. - od godz. 8:00 do godz. 13.00
14.11.2016 r. - od godz. 8:00 do godz. 13.00
16.11.2016 r. - od godz. 8:00 do godz. 13.00<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 810 519