wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-09-07 13:44:34

Jak przygotować się do porady prawnej?


Wszyscy zasięgamy rady u innych. Zielarz mówi nam, w jaki sposób sporządzić określony napar z ziół. Doświadczony kierowca pomaga młodszemu w pierwszych próbach korzystania z myjni samochodowej. Babcie wprowadzają w arkana pielęgnacji niemowląt młode matki, a starzy majstrowie pokazują w jaki sposób osiąga się sprawność „złotej rączki”. POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-18 00:00:00

Chcesz rozwiązać konflikt lub zapobiec jego eskalacji? Spróbuj mediacji!


Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów międzyludzkich poprzez zawarcie ugody między stronami w obecności i przy pomocy mediatora.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 15:41:53

Zmiana godzin udzielania porad w Subkowach w dniach 10, 17, 22, 24 sierpniaSzanowni Państwo!

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Powiecie Tczewskim w Subkowach będzie czynny w następujących godzinach:


10.08.2016 r. - od godz. 8:00 do godz. 13:00,
17.08.2016 r. - od godz. 8:00 do godz. 13:00,
22.08.2016 r. - od godz. 8.00 do godz. 13:00,
24.08.2016 r. - od godz. 8:00 do godz. 13:00.


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 15:37:11

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości


W świetle przepisów kodeksu karnego stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, ewentualnie, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 15:36:57

Ochrona wizerunku


Wizerunek, zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego, należy do dóbr osobistych. Jest także chroniony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 15:28:52

Zmiany w prawach konsumenta


Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r., uchylona została ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), która regulowała dotychczas prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:46:30

Zmiana uprawnień z umowy dożywocia na rentę


Kodeks cywilny poprzez art. 913 daje możliwość zmiany uprawnień wynikających z umowy dożywocia na rentę. W przypadku, gdy pomiędzy stronami umowy z jakichkolwiek powodów wytworzą się takie stosunki, iż nie będzie można wymagać od dożywotnika i zobowiązanego, aby pozostawali ze sobą w osobistej styczności, to sąd na żądanie jednej z stron umowy zmieni wszystkie lub niektóre uprawnienia wynikające z zawartej umowy na dożywotnią rentę odpowiadającą treści tych uprawnień. Poprzez § 2 art. 913 dano sądowi również możliwość rozwiązania umowy o dożywocie. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:42:41

Podział nieruchomości rolnych i leśnych


O procedurze podziału nieruchomości rolnych i leśnych decyduje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 z późn. zm.). W zależności od wystąpienia określonych w ustawie przesłanek, konieczne będzie uzyskanie decyzji administracyjnej lub też podziału obędzie się bez wydania stosowanego dokumentu.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:37:50

Odpowiedzialność za długi wspólnika spółki cywilnej


Umowa spółki cywilnej uregulowana została w art. 860 kodeksu cywilnego. Według ustawodawcy przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:30:13

Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy


Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika.
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>

Licznik odwiedzin: 777 272