wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT TCZEWSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT TCZEWSKI
PUNKTY


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:30:13

Obowiązek wydania przez pracodawcę świadectwa pracy


Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakazują pracodawcy wydanie niezwłocznie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydanie świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się z nim pracownika.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:19:05

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci


Obowiązek alimentacyjny przewidziany został w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.). Według ustawodawcy rodzicie obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:15:29

Bankowe tytuły egzekucyjne


Banki nie będą mogły już korzystać z bankowych tytułów egzekucyjnych.
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-08-09 14:10:38

Scalanie gruntów


Scalanie gruntów przeprowadzane jest na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 700). Scalenie dokonuje się w stosunku do gruntów położonych w jednej lub kilku wsiach. Przy czym należy tu zaznaczyć, iż ustawodawca wskazał, iż pojęcie wsi obejmuje również miasto. 
POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-07-14 10:34:06

Wykład w Forum Inicjatyw Społecznych


W ramach prowadzonego przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Tczewskiego, 30 czerwca 2016 roku odbył się wykład w Tczewie, w Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej, który przeprowadził radca prawny p. Roman Małecki.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-06-30 12:03:39

Zmiana godzin udzielania porad w Subkowach w dniach 1 i 8 lipca


W dniach 1 i 8 lipca 2016 r. w Subkowach pomoc prawna będzie udzielana w zmienionych godzinach tj. od 8.00 do 14.00.POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-05-10 12:34:28

Zmiana godzin udzielania porad


Szanowni Państwo!

Informujemy, że punkt nieodpłatnych porad prawnych w Powiecie Tczewskim w Subkowach będzie czynny w następujących godzinach:

11.05.2016 r. - punkt czynny od godz. 8:00 do godz. 13:00

16.05.2016 r. - punkt czynny od godz. 7:30 do godz. 13:00

18.05.2016 r. - punkt czynny od godz 7.30 do godz. 13:00

23.05.2016 r. - punkt czynny od godz. 7.30 do godz. 13:00

25.05.2016 r. - punkt czynny od godz. 8:00 do godz. 13:00

30.05.2016 r. - punkt czynny od godz. 7:30 do godz. 13:00


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-02-15 13:38:08

Powiat tczewski


Otwarcie punktu

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to efekt wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Doszło do tego dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych. System ten zapewni nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zlikwiduje występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z fachowej usługi prawnej. Pomocy prawnej udzielać będą profesjonaliści.


POWIAT TCZEWSKI AKTUALNOŚCI - 2016-01-14 13:43:45

Punkty i godziny udzielania porad

<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]    

Licznik odwiedzin: 810 528