wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT BYTOWSKI NPO
AKTUALNOŚCI
POWIAT BYTOWSKI NPO
PUNKTY


POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-27 08:32:08

KOMUNIKAT!


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 oraz kierując się dobrem i bezpieczeństwem klientów korzystających z usług Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od 25 marca 2020 r. do odwołania porady będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub internetowo.

Telefon: (059) 822 52 15

E-mail: npp@powiatbytowski.pl

 

W  celu uzyskania porady należy przesłać na powyższy adres mailowy skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość pod niżej wskazanym linkiem.

http://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/komunikat-o-dzialalnosci-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 09:47:59

Punkt NPO w Miastku nieczynny w dniu 27 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Miastku w dniu 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 21 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 07.30 do 11.30. 

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad obywatelskich. POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-12-16 13:19:23

Uwaga! Zmiana godzin w dniach 24 i 31 grudnia


Szanowni Państwo!

Informujemy, iz punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Bytowie w dniach 24 grudnia 2019r. (wtorek) i 31 grudnia 2019r. (wtorek) będzie czynny w godzinach od 11.30 do 14.00.
 
Zapraszamy do korzystania z darmowych porad obywatelskich. POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-11-18 00:00:00

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 14 listopada 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Czarnej Dąbrówce odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-11-07 20:53:27

UGODA JAKO SPOSÓB ROZWIĄZANIA SPORU PRAWNEGO


Rozwiązanie sporu prawnego nie zawsze musi polegać na tym, że jedna strona przegrywa, a druga wygrywa. Należy pamiętać, że samo trwanie sporu jest kosztowne i wysokość ostatecznej wygranej może być niewspółmiernie niska w stosunku do kosztów poniesionych w toku (nierzadko) wieloletnich spraw sądowych. Ponadto długotrwałe spory raczej zniechęcają przeciwników procesowych do jakiejkolwiek współpracy w przyszłości, co może też wywrzeć negatywny wpływ na ich otoczenie (rodzinne, gospodarcze, społeczne).
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-10-11 10:47:11

Spotkanie edukacyjne


W dniu 9 października 2019r. w Bytowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla członków Polskiego Związku Niewidomych oddziału w Bytowie. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-09-16 00:00:00

Cykl spotkań edukacyjnych z seniorami


Od lipca do września 2019r. w siedzibie stowarzyszenia „Seniorzy Bytów.pl” w Bytowie odbywały się spotkania edukacyjne z seniorami. Spotkania poprowadziły doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska oraz doradca obywatelski Monika Kraska.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-09-04 14:24:21

NIELEGALNY OPORTUNIZM I INNE NIEDOZWOLONE ZANIECHANIA ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ


W praktyce funkcjonowania sądów i organów administracji pojawia się niekiedy tzw. niedozwolony (nielegalny) oportunizm. Chodzi o przypadki, w których z uwagi na nieznajomość prawa czy też uciążliwość postępowania organy nie stosują określonych przepisów lub nie podejmują czynności mieszczących się w zakresie ich kompetencji/obowiązków. Trudno wymienić wszystkie możliwe sytuacje, które uzasadnią wniosek, że organ dopuszcza się niedozwolonego oportunizmu, jak też wskazać właściwe dla poszczególnych przypadków środki prawne, których celem jest przeciwdziałanie takiej praktyce.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-07-24 12:30:42

Jakie prawa przysługują dłużnikom?


Gdy do drzwi dłużnika puka organ egzekucyjny, często jest już zbyt późno na odwołanie od zapadłego orzeczenia. Orzeczenie to jest już prawomocne (lub natychmiast wykonalne w przypadku alimentów, jednak tej kwestii nie będziemy tutaj poruszać) i zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Tym samym stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Wśród orzeczeń, które dominują w postepowaniach egzekucyjnych są nakazy zapłaty wydawane w postępowaniu upominawczym lub nakazowym (które stanowią uproszczoną drogę dochodzenia wierzytelności, w przeciwieństwie do postępowania zwykłego). W dalszej kolejności nakaz zapłaty zostaje doręczony, wraz z pozwem, pozwanemu. Gdy dłużnik otrzymuje pocztą pismo z sądu informujące go o wydanym nakazie zapłaty, często jest ono dla niego dużym zaskoczeniem.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 663 957