wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT BYTOWSKI NPO
AKTUALNOŚCI
POWIAT BYTOWSKI NPO
PUNKTY


POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-07-24 12:30:42

Jakie prawa przysługują dłużnikom?


Gdy do drzwi dłużnika puka organ egzekucyjny, często jest już zbyt późno na odwołanie od zapadłego orzeczenia. Orzeczenie to jest już prawomocne (lub natychmiast wykonalne w przypadku alimentów, jednak tej kwestii nie będziemy tutaj poruszać) i zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Tym samym stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Wśród orzeczeń, które dominują w postepowaniach egzekucyjnych są nakazy zapłaty wydawane w postępowaniu upominawczym lub nakazowym (które stanowią uproszczoną drogę dochodzenia wierzytelności, w przeciwieństwie do postępowania zwykłego). W dalszej kolejności nakaz zapłaty zostaje doręczony, wraz z pozwem, pozwanemu. Gdy dłużnik otrzymuje pocztą pismo z sądu informujące go o wydanym nakazie zapłaty, często jest ono dla niego dużym zaskoczeniem.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-02-12 00:00:00

Uwaga! Zmiana lokalizacji


Szanowni Państwo ! 

Informujemy, iż nieodpłatne poradnictwo obywatelskie bedzie świadczone w Starostwie Powiatowym w Bytowie w pokoju numer 109 (uprzednio było świadczone w pokoju numer 119). 

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych porad obywatelskich. 
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 00:00:00

Bezpłatne punkty poradnictwa obywatelskiego


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Bytowski od dnia 1 stycznia 2019 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO. 

Od 1 stycznia 2019r. ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE prowadzi punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Bytowie oraz Miastku. 

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/80/powiat_bytowski_npo_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 465 179