wybierz

powiat / miasto

_____________________________
POWIAT BYTOWSKI NPO
AKTUALNOŚCI
POWIAT BYTOWSKI NPO
PUNKTY


POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-10-11 10:47:11

Spotkanie edukacyjne


W dniu 9 października 2019r. w Bytowie odbyło się spotkanie edukacyjne dla członków Polskiego Związku Niewidomych oddziału w Bytowie. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-09-16 00:00:00

Cykl spotkań edukacyjnych z seniorami


Od lipca do września 2019r. w siedzibie stowarzyszenia „Seniorzy Bytów.pl” w Bytowie odbywały się spotkania edukacyjne z seniorami. Spotkania poprowadziły doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska oraz doradca obywatelski Monika Kraska.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-09-04 14:24:21

NIELEGALNY OPORTUNIZM I INNE NIEDOZWOLONE ZANIECHANIA ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ


W praktyce funkcjonowania sądów i organów administracji pojawia się niekiedy tzw. niedozwolony (nielegalny) oportunizm. Chodzi o przypadki, w których z uwagi na nieznajomość prawa czy też uciążliwość postępowania organy nie stosują określonych przepisów lub nie podejmują czynności mieszczących się w zakresie ich kompetencji/obowiązków. Trudno wymienić wszystkie możliwe sytuacje, które uzasadnią wniosek, że organ dopuszcza się niedozwolonego oportunizmu, jak też wskazać właściwe dla poszczególnych przypadków środki prawne, których celem jest przeciwdziałanie takiej praktyce.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-07-24 12:30:42

Jakie prawa przysługują dłużnikom?


Gdy do drzwi dłużnika puka organ egzekucyjny, często jest już zbyt późno na odwołanie od zapadłego orzeczenia. Orzeczenie to jest już prawomocne (lub natychmiast wykonalne w przypadku alimentów, jednak tej kwestii nie będziemy tutaj poruszać) i zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Tym samym stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Wśród orzeczeń, które dominują w postepowaniach egzekucyjnych są nakazy zapłaty wydawane w postępowaniu upominawczym lub nakazowym (które stanowią uproszczoną drogę dochodzenia wierzytelności, w przeciwieństwie do postępowania zwykłego). W dalszej kolejności nakaz zapłaty zostaje doręczony, wraz z pozwem, pozwanemu. Gdy dłużnik otrzymuje pocztą pismo z sądu informujące go o wydanym nakazie zapłaty, często jest ono dla niego dużym zaskoczeniem.
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-02-12 00:00:00

Uwaga! Zmiana lokalizacji


Szanowni Państwo ! 

Informujemy, iż nieodpłatne poradnictwo obywatelskie bedzie świadczone w Starostwie Powiatowym w Bytowie w pokoju numer 109 (uprzednio było świadczone w pokoju numer 119). 

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnych porad obywatelskich. 
POWIAT BYTOWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 00:00:00

Bezpłatne punkty poradnictwa obywatelskiego


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Powiat Bytowski od dnia 1 stycznia 2019 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO. 

Od 1 stycznia 2019r. ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE prowadzi punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Bytowie oraz Miastku. 

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/80/powiat_bytowski_npo_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 524 867