wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO
AKTUALNOŚCI
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO
PUNKTY


POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI NOTARIUSZA


Osoby korzystające z usług notariuszy nierzadko bywają zaskoczone tym, że nie są obsługiwane przez notariusza prowadzącego daną kancelarię notarialną, ale przez inną osobę. Warto więc wyjaśnić, że wykonywanie obowiązków zawodowych notariusza, tj. sporządzanie czynności notarialnych (por. art. 1 § 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie - t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.), może odbywać się w różnej formie. Podstawową formą dokonywania czynności notarialnych jest sporządzanie ich przez notariusza w ramach prowadzonej przez niego kancelarii notarialnej (por. art. 3 § 1 pr.not.). Notariusz może przy tym prowadzić kancelarię notarialną indywidualnie albo w spółce (cywilnej lub partnerskiej) z innymi notariuszami (por. art. 4 § 3 pr.not.). W tym ostatnim przypadku klient kancelarii za każdym razem może być obsługiwany przez innego notariusza.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-10-21 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 16 października 2019r. w Kościerskim Domu Kultury odbyło się spotkanie edukacyjne ze Stowarzyszeniem „Wiecznie Młodzi”. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-10-04 09:24:50

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 2 października 2019r. w Klubie Seniora w Kościerzynie („Fundacja Wiecznie Młodzi”) odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadziły doradca obywatelski Monika Kraska oraz doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-09-20 00:00:00

Działania edukacyjne


W dniu 18 września 2019r. w Klubie Seniora w Kościerzynie odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-09-09 00:00:00

Spotkanie edukacyjne dla seniorów


W dniu 4 września 2019r. w Kościerzynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla seniorów. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-08-26 00:00:00

Jak rozpoznać niedozwolone zaniechania organów władzy publicznej?


W praktyce funkcjonowania sądów i organów administracji pojawia się niekiedy tzw. niedozwolony (nielegalny) oportunizm. Chodzi o przypadki, w których z uwagi na nieznajomość prawa czy też uciążliwość postępowania organy nie stosują określonych przepisów lub nie podejmują czynności mieszczących się w zakresie ich kompetencji/obowiązków. Trudno wymienić wszystkie możliwe sytuacje, które uzasadnią wniosek, że organ dopuszcza się niedozwolonego oportunizmu, jak też wskazać właściwe dla poszczególnych przypadków środki prawne, których celem jest przeciwdziałanie takiej praktyce.


POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-08-12 14:12:50

Działania edukacyjne


W dniu 9 sierpnia 2019r. w Stowarzyszeniu „Polski Związek Niewidomych” w Kościerzynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla członków stowarzyszenia oraz członków zarządu. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska oraz doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-06-26 13:25:39

Wizyta w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i doradztwa obywatelskiego – Jak się przygotować


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej stwarza możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obywatelom, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Od 01.01.2019 r. osoba fizyczna (zwana dalej „osobą uprawnioną”) przed udzieleniem jej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie (obejmujące imię, nazwisko, adres, numer PESEL osoby uprawnionej) opatrzone jej własnoręcznym podpisem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-06-07 11:51:52

Działania edukacyjne w sądzie


W dniu 31 maja 2019 r. uczniowie klasy drugiej "b" z Kościerzyny uczestniczyli w spotkaniu z Sędzią Sądu Rejonowego w Kościerzynie Karoliną Kozieł. Spotkanie odbyło się w budynku Sądu przy ulicy Dworcowej, który mieści Wydziały: Cywilny, Rodzinny i Nieletnich. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-06-04 00:00:00

Uczniowie SP Nr 6 w Kościerzynie poznawali budynek Sądu Rejonowego w Kościerzynie


W dniu 30 maja 2019r. w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klas drugich ze szkoły podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 634 907