wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO
AKTUALNOŚCI
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO
PUNKTY


POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-11-20 08:11:14

Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym


Zgodnie z art. 39 kp. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ograniczenia tego zakazu wskazane są zaś w art. 40 i 43 kp.

 

 
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-10-09 13:48:34

Zawieszenie stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim


 Komunikat  z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zawieszenia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-09-03 10:23:54

Upadłość konsumencka


Coraz częściej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pomocy szukają osoby, które wpadły w spiralę długów i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań. Wyjściem z trudnej sytuacji finansowej, może okazać się dla nich ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 


POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-07-06 00:00:00

KOMUNIKAT Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego ponownie otwarte


W związku ze zmieniającą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w tym mieszkańców Powiatu Kościerskiego, z dniem 13 lipca br. zostaje wznowiona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie powiatu.


POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 14:15:40

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju od dnia 16 marca 2020 r. do dnia odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Kościerskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja w Powiecie Kościerskim.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy).

W takim celu można przesłać na adres pomocprawna@powiatkoscierski.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon pod numerem telefonu 58 680 18 63 lub 58 680 18 47. Osoba ta będzie zobowiązana do podania imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numeru paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz podania przyczyny uzasadniającej od odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 58 680 18 63 lub 58 680 18 47 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

 

Porady prawne i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście zostają zawieszone do odwołania (zostaną wznowione po wydaniu takiego zalecenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości).


Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na stronie powiatu kościerskiego.
http://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=274&menu=274&strona=1
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-10-31 00:00:00

OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI NOTARIUSZA


Osoby korzystające z usług notariuszy nierzadko bywają zaskoczone tym, że nie są obsługiwane przez notariusza prowadzącego daną kancelarię notarialną, ale przez inną osobę. Warto więc wyjaśnić, że wykonywanie obowiązków zawodowych notariusza, tj. sporządzanie czynności notarialnych (por. art. 1 § 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie - t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.), może odbywać się w różnej formie. Podstawową formą dokonywania czynności notarialnych jest sporządzanie ich przez notariusza w ramach prowadzonej przez niego kancelarii notarialnej (por. art. 3 § 1 pr.not.). Notariusz może przy tym prowadzić kancelarię notarialną indywidualnie albo w spółce (cywilnej lub partnerskiej) z innymi notariuszami (por. art. 4 § 3 pr.not.). W tym ostatnim przypadku klient kancelarii za każdym razem może być obsługiwany przez innego notariusza.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-10-21 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 16 października 2019r. w Kościerskim Domu Kultury odbyło się spotkanie edukacyjne ze Stowarzyszeniem „Wiecznie Młodzi”. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-10-04 09:24:50

Warsztaty edukacyjne dla seniorów


W dniu 2 października 2019r. w Klubie Seniora w Kościerzynie („Fundacja Wiecznie Młodzi”) odbyły się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Warsztaty poprowadziły doradca obywatelski Monika Kraska oraz doradca obywatelski Marta Wilkońska – Żuralska.
POWIAT KOŚCIERSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-09-20 00:00:00

Działania edukacyjne


W dniu 18 września 2019r. w Klubie Seniora w Kościerzynie odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła doradca obywatelski Monika Kraska.
   [1] [2]     >  >>

Licznik odwiedzin: 821 641