wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO
AKTUALNOŚCI
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO
PUNKTY


MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-14 16:15:42

KOMUNIKAT!


W związku z wprowadzonym stanem epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Aby skorzystać z takiej porady należy:

zapisać się pod numerem telefonu +48 56 45 10 301

 
Godziny rejestracji od 1 kwietnia 2020 r.:

poniedziałek, wtorek, środa i czwartek 8:00-15:00

piątek 7:30-13:00
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-02 00:00:00

Dodatkowe godziny pracy punktu NPO w Grudziądzu

MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Bezpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mieście Grudziądz 
prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.


http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/82/miasto_grudziadz_npo_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 824 475