wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO
AKTUALNOŚCI
MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO
PUNKTY


MIASTO GRUDZIĄDZ - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Bezpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) Miasto Grudziądz od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mieście Grudziądz 
prowadzi  ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.


http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/82/miasto_grudziadz_npo_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 634 913