wybierz

powiat / miasto

_____________________________



Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT MŁAWSKI - NPO
AKTUALNOŚCI
POWIAT MŁAWSKI - NPO
PUNKTY






POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Bezpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat mławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnych porad obywatelskich w powiecie mławskim prowadzi 
ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/83/powiat_mlawski_npo_aktualnosci.html




   [1]    

Licznik odwiedzin: 634 903