wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT MŁAWSKI - NPO
AKTUALNOŚCI
POWIAT MŁAWSKI - NPO
PUNKTY


POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-11-25 11:05:44

Pochopne zakupy - zastanów się, zanim cokolwiek kupisz.


W sytuacji gdy otrzymałeś zaproszenie na prezentację np. garnków, materacy, czy pościeli i zdecydujesz się na wzięcie udziału w tejże prezentacji pamiętaj żeby zachować daleko posuniętą ostrożność.


POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-10-06 14:16:35

Warsztaty Edukacyjne w Zespole Placówek Oświatowych Szreńsku


Dnia 05.10.2020 r. odbyły sie Warsztaty Edukacyjne w Zespole Placówek Oświatowych Szreńsku. Warsztaty poprowadziła doradca obywatelski Magdalena Sawicka. 


POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-07-31 00:00:00

Rękojmia - Zakup używanego pojazdu z wadą ukrytą od osoby fizycznej

POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-07-31 00:00:00

Rękojmia - Zakup używanego pojazdu z wadą ukrytą od przedsiębiorcy (np.komisu)


poprzednim artykule omówiono instytucję rękojmi sytuacji w której do sprzedaży doszło pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. Inaczej kształtuje się sytuacja gdy jako konsument kupimy auto od przedsiębiorcy (np. z komisu).


POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-06-22 00:00:00

Komunikat Starosty Mławskiego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej w

POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-05-25 00:00:00

KOMUNIKAT


Komunikat Starosty Mławskiego w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim

Z dniem 25 maja 2020 roku wznowione zostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w sposób bezpośredni – już we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Mławskiego.POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 10:15:23

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo
w związku wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),Starosta Mławski informuje,że z dniem 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku zawieszeniu ulega bezpośrednie
udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją
uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail,Skype).

W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie na nr 23 655 26 22
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03

POWIAT MŁAWSKI - NPO AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Bezpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat mławski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnych porad obywatelskich w powiecie mławskim prowadzi 
ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/83/powiat_mlawski_npo_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 822 500