wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT WĄBRZESKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT WĄBRZESKI
PUNKTY


POWIAT WĄBRZESKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-28 09:04:21

Opodatkowanie darowizn między najbliższymi członkami rodziny


Opodatkowanie dokonywanych przez osoby fizyczne darowizn zostało uregulowane w ustawie z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813).

Darowizna, zgodnie z artykułem 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1923 r. Kodeks Cywilny, oznacza umowę, w której darczyńca bezpłatnie świadczy na rzecz obdarowywanego kosztem własnego majątku. Zatem darczyńca przekazuje pieniądze, rzeczy lub nieruchomości komuś innemu, dzieląc się z nim tym samym własnym majątkiem.
POWIAT WĄBRZESKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-20 08:11:01

Kredyt konsumencki - przedwczesna spłata


Przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego regulują przepisy przewidziane w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dalej ustawa o kredycie konsumenckim albo u.k.k.). Przepisy przewidziane w tym rozdziale u.k.k. znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich umów, które spełniają przesłanki uznania za umowę o kredyt konsumencki określone w art. 3 ust. 1 u.k.k., w szczególności umów, których przedmiotem jest udostępnienie kredytobiorcy pod tytułem zwrotnym środków pieniężnych (kredyt bankowy w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, pożyczka).

POWIAT WĄBRZESKI AKTUALNOŚCI - 2020-09-25 09:43:24

Spotkanie edukacyjne z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie


W dniu 24.09.2020r. odbyło się spotkanie z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wąbrzeźnie w Wąbrzeskim Domu Kultury. Spotkanie zoorganizowała i przeprowadziła Pani Marta Wilkońska - Żuralska - doradca obywatelski.


POWIAT WĄBRZESKI AKTUALNOŚCI - 2020-09-14 08:48:50

Spotkanie edukacyjne z Seniorami Spółdzielni Socjalnej BAZA w Wąbrzeźnie

POWIAT WĄBRZESKI AKTUALNOŚCI - 2020-08-28 00:00:00

Spotkanie edukacyjne z seniorami w Spółdzielni Socjalnej BAZA w Wąbrzeźnie

POWIAT WĄBRZESKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT WĄBRZESKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-15 12:38:26

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zmianie ulega forma prowadzenia punktów NPP i NPO.
Porady będą udzielane od dnia 16.03.2020r. do odwołania wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mailową.

Aby skorzystać z porady, należy skontaktować się ze Starostwem pod wskazanym numerem telefonu.
56 688 24 51


POWIAT WĄBRZESKI AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Bezpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat wąbrzeski od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNYCH PORAD OBYWATELSKICH.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich w powiecie wąbrzeskim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.


http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/84/powiat_wabrzeski_aktualnosci.html

   [1]    

Licznik odwiedzin: 821 664