wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT KOSZALIŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT KOSZALIŃSKI
PUNKTY


POWIAT KOSZALIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-23 10:27:55

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT KOSZALIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-16 11:06:47

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.z 2020 r. poz.374)na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. zawieszam na okres od 16.03.2020 r. do odwołania udzielanie osobiście na terenie powiatu koszalińskiego nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadcze nie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym okresie odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, e-mail.

Osoba potrzebująca pomocy składa za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc.prawna@powiat,koszalin.pl
wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek – zgłoszenie porady na odległość do pobrania na stronie internetowej www.powiat.koszalin.pl w zakładce
Darmowa Pomoc ” lub na www.bip.powiat.koszalin.pl w zakładce „Starostwo-Nieodpłatna Pomoc Prawna”

KONTAKT
pon.
pt. godz. 7:3014:30

TELEFON
790 700 695

E-MAIL
pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

POWIAT KOSZALIŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Bezpłatna pomoc prawna / poradnictwo obywatelskie


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat koszaliński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNYCH PORAD OBYWATELSKICH.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnych porad obywatelskich w powiecie koszalińskim prowadzi 
ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/85/powiat_koszalinski_aktualnosci.html

   [1]    

Licznik odwiedzin: 821 687