wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT OLSZTYŃSKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT OLSZTYŃSKI
PUNKTY


POWIAT OLSZTYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-06-02 00:00:00

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, to tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Ten przewidziany kodeksem pracy tryb znaleźć może zastosowanie do rozwiązania przez pracodawcę każdego typu umowy o pracę, także umów na czas określony, na zastępstwo, czy na okres próbny, z każdym pracownikiem, nawet szczególnie chronionym przez przepisy prawa pracy.Jest to wyjątkowy tryb, który może być zastosowany tylko wówczas, kiedy wystąpi jedna z trzech przyczyn, wskazanych w Kodeksie pracy.
POWIAT OLSZTYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-04-01 00:00:00

Praca w czasach Koronawirusa

POWIAT OLSZTYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT OLSZTYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-14 18:50:32

KOMUNIKAT!


Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym
z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r., poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom
i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5
sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 294 z późn. zm.)
Starosta Olsztyński tymczasowo zawiesza
od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania działalność punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w punktach i wprowadza organizację udzielania
porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie będą udzielane osobie uprawnionej wyłącznie
telefonicznie lub mailowo po wcześniejszym przesłaniu na adres
e-mail:
organizacyjny@powiat-olsztynski.pl
wniosku o uzyskanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej,
zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek znajduje się na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie:
https://bip.powiat-olsztynski.pl/
w zakładce NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA.

POWIAT OLSZTYŃSKI AKTUALNOŚCI - 2019-01-02 09:00:00

Bezpłatna pomoc prawna


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat olsztyński od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie olsztyńskim prowadzi 
ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/86/powiat_olsztynski_aktualnosci.html

   [1]    

Licznik odwiedzin: 822 554