wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
POWIAT NIDZICKI
AKTUALNOŚCI
POWIAT NIDZICKI
PUNKTY


POWIAT NIDZICKI AKTUALNOŚCI - 2020-11-16 10:31:35

Czy można domagać się alimentów od byłego małżonka?


Sąd w wyroku rozwodowym może orzec alimenty na rzecz drugiego małżonka, jeżeli małżonek ten wystąpi z takim żądaniem oraz po spełnieniu określonych warunków. Sąd nie orzeknie o takich alimentach z urzędu. Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami jest kontynuacją powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy. Rozwiedzeni małżonkowie mogą żądać od siebie alimentów w określonych przypadkach.
POWIAT NIDZICKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-19 15:07:01

Warsztaty Edukacyjne w Klubie Seniora w Szkotowie


Dnia 14.10.2020r. odbyły się Warsztaty Edukacyjne w Klubie Seniora w Szkotowie. Zajęcia poprowadziła radca prawny Joanna Mossakowska. 


POWIAT NIDZICKI AKTUALNOŚCI - 2020-10-19 14:53:05

Szkolenie Edukacyjne w Klubie Seniora w Kozłowie


Dnia 13 października 2020r. odbyło się Szkolenie Edukacyjne w Klubie Seniora w Kozłowie. Spotkanie poprowadziła radca prawny Joanna Mossakowska. 


POWIAT NIDZICKI AKTUALNOŚCI - 2020-04-01 00:00:00

Praca w czasach Koronawirusa

POWIAT NIDZICKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-20 00:00:00

Koronawirus - możliwość odroczenia spłaty kredytów

POWIAT NIDZICKI AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 12:15:13

KOMUNIKAT!


KOMUNIKAT
W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem Ministerstwa
Sprawiedliwości w sprawie zagrożenia COVID-
19 (koronawirus) zamieszczonym na stronie
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
uprzejmie informujemy, iż
korzystanie z
nieodpłatnych porad prawnych na terenie
Powiatu Nidzickiego od dnia 13 marca 2020r.
do odwołania odbywa się
wyłącznie
poprzez
telefon i z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość.
Informacja o terminie przywrócenia wizyt
osobistych w punktach zostanie
zamieszczona na stronie

www.powiatnidzicki.pl
 
 
W celu uzyskania porady na odległość proszę
o wypełnienie zgłoszenia porady na
odległość (załącznik do komunikatu) oraz
przesłanie go do Starostwa pocztą
elektroniczną, a następnie oczekiwać na
wyznaczenie terminu porady.
Więcej informacji pod numerem telefonu
575 136 077,
e-mail:
npp@powiatnidzicki.pl
,
sekretariat@powiatnidzicki.pl

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); ustawa z dnia 5 sierpnia 2015
r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.)
 POWIAT NIDZICKI AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Bezpłatne punkty pomocy prawnej/poradnictwa obywatelskiego


Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim oraz Edukacji Prawnej (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1255) powiat nidzicki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie  zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Od 1 stycznia 2020r. Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie nidzickim prowadzi ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE.

http://www.darmowapomoc.com.pl/temat/87/powiat_nidzicki_aktualnosci.html
   [1]    

Licznik odwiedzin: 821 636