wybierz

powiat / miasto

_____________________________Naszą działalność wspiera:
System Informacji Prawnej LEX
wydawnictwa Wolters Kluwer.

 
MIASTO TORUŃ ul. Wały gen Sikorskiego
AKTUALNOŚCI
MIASTO TORUŃ ul. Wały gen Sikorskiego
PUNKTY


MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2020-01-01 00:00:00

Nieodpłatna pomoc prawna 2020


Szanowni Państwo !

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku Zaborskie Towarzystwo Naukowe nie prowadzi punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Miasta Toruń.MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-12-13 00:00:00

Punkt NPP nieczynny w dniu 24 grudnia 2019r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad prawnych przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 w Toruniu w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynny. Z porad będzie można skorzystać w dniu 28 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach od 13.00 do 17.00.

Zapraszamy do korzystania z darmowych porad prawnych.MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-29 00:00:00

Spotkanie z radcą prawnym


W dniu 28 października 2019r. w Klubie „Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Mariola Żółkiewicz – Bystry.
 MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-25 00:00:00

Spotkanie edukacyjne


W dniu 23 października 2019r. w siedzibie firmy New Hope Ewa Rosa w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Mariola Żółkiewicz – Bystry.
MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-24 00:00:00

Wykład edukacyjny


W dniu 23 października 2019r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Toruniu przy ul. Gagarina 152 odbył się wykład edukacyjny. Wykład poprowadziła radca prawny Jadwiga Kakiet.
MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-22 00:00:00

Zmiany w prawie rolnym


W dniu 27 maja 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 t.j. wraz późn. zm, dalej: „u.k.u.r.”), której zasadniczym celem jest zmniejszenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Poniżej przedstawione zostaną najistotniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy. 


MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-08 00:00:00

Zachowek - komu się należy, w jakiej wysokości i jak go uzyskać


W swojej praktyce zawodowej bardzo często spotykam się z pytaniem „co to jest ten zachówek”?. Nie wiem jakie jest źródło używania właśnie tego określenia, ale oczywiście prawidłowa nazwa to zachowek. Niniejszy artykuł ma na celu bliższe zapoznanie czytelników z tą instytucją polskiego prawa spadkowego. Zachowek to instytucja chroniąca najbliższych zmarłego. Stanowi kompromis pomiędzy zagwarantowanym spadkodawcy swobodnym dysponowaniem swoim majątkiem na wypadek śmierci, a prawem bliskich do udziału, w określonym zakresie, w majątku zmarłego członka jego rodziny.MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-10-03 00:00:00

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej będzie miał w przyszłości prawo do kontaktów z dzieckiem?


Władza rodzicielska, to zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zespół praw i obowiązków obojga rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie należytej pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz jego wychowania, z poszanowaniem jego godności i praw. Istnieją trzy sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy przez rodziców: ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Najdalej idącym i najbardziej dotkliwym sposobem ingerencji sądu we władzę jest pozbawienie rodziców (jednego lub obojga) władzy rodzicielskiej. Może to jednak nastąpić, jeżeli zajdą określone ku temu w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanki. Zgodnie z art. 111§1 k.r.o. jeśli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. odbywanie długoletniej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym) albo jeśli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej  (np. nadmiernie karcą dziecko) lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka (np. nadużywają alkoholu i narkotyków) sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.   MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-05-24 14:14:25

Spotkanie edukacyjne w Domu Seniora w Toruniu


W dniu 22 maja 2019r. w Klubie Seniora w Toruniu odbyło się spotkanie edukacyjne. Spotkanie poprowadziła radca prawny Malwina Więcławska – Jerzmanowska.
MIASTO TORUŃ - ul. Wały Gen. Sikorskiego AKTUALNOŚCI - 2019-05-20 00:00:00

Szkolenie edukacyjne


W dniu 17 maja 2019r. w Centrum Pielęgnacji Caritas odbyło się szkolenie edukacyjne. Szkolenie poprowadziła radca prawny Malwina Więcławska – Jerzmanowska.
   [1] [2] [3] [4] [5]     >  >>

Licznik odwiedzin: 821 644